fotofriberg.dk | Ophavsret til billeder

Ophavsret til billeder

February 21, 2012  •  Leave a Comment

Der er rigtig mange misforståelser, men hvad siger loven:

Beskyttelsens subjekt er ophavsmanden, dvs. den der har skabt værket. Her fotografen. (§ 1)

Den ophavsretlige beskyttelse består af dels økonomiske enerettigheder (§ 2), dels ideelle rettigheder (§ 3).


En fotograf skal give tilladelse til om:

  1. der kan tages kopier og hvor mange
  2. kopierne kan sælges, udlejes, udlånes eller foræres væk til tredjemand
  3. det, fotografen har lavet, må vises offentligt og i hvilken sammenhæng

Det kaldes for de økonomiske rettigheder. Det er disse rettigheder, der gør det muligt for en fotograf at tjene penge på sine billeder. De kan således helt eller devist overdrages til andre f.eks. ved salg. (§ 53)


Desuden har fotografen ret til at blive navngivet på alle kopier og i forbindelse med enhver offentliggørelse i overensstemmelse med god skik.
Billederne må ikke ændres eller bruges på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for fotografens professionelle virke.
Det kaldes den personlige ophavsret eller den ideelle ophavsret, droit moral, og er altid fotografens - også selvom man har overdraget en eller flere økonomiske rettigheder. Ophavsmanden kan kun i begrænset omfang frabede sig sin droit moral.

Det er tilladt at kopiere til privat brug. Det er også tilladt at tage en digital kopi fra stof, der foreligger digitalt, hvis det er til strengt personligt brug. (§ 12)

Nogle mener, at alt burde være frit tilgængeligt på nettet. Hvis lovgivningen virkelig rettede sig efter det, ville det blive fuldstændigt umuligt at tjene penge på at fotografere og skrive m.m.

 

Som hovedregel varer ophavsretten i 70 år efter ophavsmandens dødsår. Det er ophavsmandens arvinger, der overtager ophavsretten efter hans død. Fotografier deles i fotografiske værker og fotografiske billeder. Man kan gå ud fra, at professionelle fotografer laver fotografiske værker. Her følger reglen om 70 år. Ellers er det 50 år. (§ 75)

 

Kilder:

Ophavsretsloven

Ophavsret og alder: Ophavsretsloven § 61 og § 63

Gengivelse uden tilladelse: Ophavsretslovens § 2.

Undtagelser om privat brug: Ophavsretsloven § 12.

Krav om korrekt navngivning: Ophavsretslovens § 3, stk. 1

Krænkelse af professionel anseelse: Ophavsretslovens § 3, stk. 2.

Krav om vederlag og godtgørelse: Ophavsretslovens § 83.

http://da.wikipedia.org/wiki/Ophavsret

http://www.ophavsret.dk/

http://journalistforbundet.dk/Job--lon/Love-og-regler/Ophavsretsloven/

 


Comments


Archive
January February (1) March (1) April (1) May June July (1) August September (1) October November December
January February March April (2) May (1) June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December